Gazdasági társaság

Jelen-Lét-Elem Kft
Székhely:                       8060 Mór, Mátyás király u. 55.
Telefon:                          06 70 / 322-8618
Email:                              info@jelenem.hu

Domain Ügyintézői Megbízás

Please type your full name.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input

ezúton megbízom és meghatalmazom Jelen-Lét-Elem Kft-t (továbbiakban Megbízott)

székhelye: 8060 Mór, Mátyás király u. 55.,           adószáma: 23106822-1-07 -, 

hogy valamennyi általam a Megbízott kommunikációs csatornáin (honlap, email, sms) kezdeményezett és domain névhez kapcsolódó adminisztrációs ügyben helyettem és nevemben eljárjon, teljes körűen és önállóan képviseljen. Ennek körében meghatalmazom, hogy adott domain név

- regisztrálásához, átregisztrálásához
- adatainak módosításához
- regisztrációjának hosszabbításához, lemondásához
- egyéb adminisztrációs ügylet elvégzéséhez

szükséges valamennyi jognyilatkozatot a képviseletemben eljárva a megrendeléseimmel, nyilatkozataimmal egyező tartalommal és az érdekeimnek megfelelően megtegye.

Az eljárások során felmerült költségek a Megbízót terhelik. 
Jelen megbízás az aláírás napjától határozatlan időre szól, és a megbízás visszavonásának napjáig érvényes. A Megbízott az aláírt megbízás beérkezésének napjától látja el a megbízotti teendőket.
Mindkét fél jogosult a megbízást felmondási idő és indokolás nélkül, de írásban vagy elektronikus módon (fax, e-mail) felmondani. A visszavonás pillanatában folyamatban lévő adminisztrációs ügylet tekintetében köteles a megbízást felmondó nyilatkozni. A megbízás visszavonásával egyidejűleg a meghatalmazás is érvényét veszti. Nem szabályozott kérdésekben a mindenkori érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek, domain regisztrációs szabályzatok, hálózathasználati irányelvek és a vonatkozó jogszabályok rendelkeznek.

Invalid Input
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-158188808-1'); Cron munkafolyamt indulás